Literārs video iestudējums “Contra Spem Spero!”

Literārs video iestudējums “Contra Spem Spero!”

Kategorija: Jaunumi 25. Februāris 2021 11:20 223x

Ukraiņu tauta vienmēr ir bijusi radoša, dziedoša, dejojoša un dzeju mīloša. Tāpēc daudzu gadsimtu garumā Ukrainas kultūras mantojumu veidojuši daudzi talantīgi cilvēki. Ukraiņu literatūra ir fenomenāla un neparasta. Katrs Ukrainas vēsturiskais posms saistās ar slavenu rakstnieku, lasot ukraiņu literatūras šedevrus iespējams apgūt vēsturi - notikumi tiek aprakstīti patiesi, dvēseliski, liekot mums aizdomāties, raudāt un smieties… Šogad sadarbību ar ukraiņu biedrību ‘’ Javir’’, bibliotēka sāk atceroties unikālu sievieti, ģeniālu dzejnieci, kuras rindas pauž emociju vētru, un dzejoļi paliek dziļi sirdī. Šī dzejniece ir Lesja Ukrainka.
Literāri muzikālā video iestudējumā “Lesjai Ukrainkai - 150 gadi” piedalījās bērni un jaunieši no JAVIR radošās studijas. Iestudējums atspoguļo dzejnieces dzīvi no bērnu dienām, priekšnesums veidots pēc Lesjas Ukrainkas dzejas motīviem, kuri iedzīvināti literāros stāstos un dziesmās.
“Contra Spem Spero’’- dzejnieces radošais kredo, tāds ir dzejoļa nosaukums , kurā galvenais motīvs ir gara rūdīšana, iekšējās neaizskaramības izkopšana. Liriskā varone ir pārliecināta, ka ļaunas domas ir jādzen prom, un labākā uzvara pār ļauno ir smiekli un prieks. Tieši tas mums visiem nepieciešams, ar prieku, pozitīvismu celt cīņas sparu pret negatīvismu un pesimismu. Optimisms un aktīva dzīves pozīcija ir raksturīga Lesjas Ukrainkas dzejai.

 

 

Trigger the fancybox