LAUKOS VISS IR NOZīMīGS – PIESKAITI VISU!

LAUKOS VISS IR NOZīMīGS – PIESKAITI VISU!

Kategorija: Jaunumi 28. Maijs 2020 11:14 2756x

Ja apsaimnieko lauksaimniecības zemi, audzē lauksaimniecîbas dzīvniekus vai uzturi zemi labā lauksaimniecības un vides stâvoklî, piedalies lauksaimniecîbas skaitīšanā!
No 15. aprīļa līdz 22. decembrim aizpildi 2020. gada lauksaimniecîbas skaitīšanas (LS2020) anketu tiešsaistē e.csb.gov.lv.
Ja saimniecībā nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, atbildēt internetā var: 

  • CSP datu savâkðanas un apstrâdes centros Valmierâ, Kuldîgâ un Preiļos;
  • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros;
  • bibliotēkās.

Ja nebūsi aizpildîjis anketu internetā, uzņem intervētāju savā lauku saimniecībā vai gaidi telefona zvanu, sākot no 1. oktobra. Intervijas lauku saimniecîbâs veiks Latvijas Lauku konsultāciju un izglîtîbas centra intervētāji.

Saskaņā ar Statistikas likumu CSP sniegtās ziņas netiek izpaustas un iegūto informāciju izmantos tikai apkopotā veidā.
Uzziņas pa bezmaksas tālruni 80202808 un 28637804, 28631645 darbdienâs 8.30–17.00, e-pasts ls2020@csb.gov.lv
Informācija par LS2020 un anketas jautâjumi pieejami vietnē csb.gov.lv/lauki2020

Trigger the fancybox