Konkurss skolēniem un citiem interesentiem par Aknīstes novada vēsturi: Latvija sākas ar vidi, kurā tu dzīvo

Konkurss skolēniem un citiem interesentiem par Aknīstes novada vēsturi: Latvija sākas ar vidi, kurā tu dzīvo

Kategorija: Jaunumi 19. Novembris 2020 12:01 1083x

Cik ātri skrien laiks! Pagājuši jau 10 gadi, kopš izveidota un interesentiem Aknīstes novada mājas lapā pieejama virtuālā enciklopēdija „Aknīstes novads laiku lokos”. Tuvojas valsts svētki. Valsts mums katram sākas ar vietu, kur esam dzimuši, kur dzīvojam un strādājam. Šajā ekstrēmajā laikā, kad pārsvarā dzīvojam režīmā „darbs-mājas”, piedāvāju piedalīties konkursā tiem, kurus interesē Aknīstes novada vēsture.

1.uzdevums:
Sameklēt atbildes uz jautājumiem, izmantojot aprakstus, prezentācijas u.c. avotus virtuālajā enciklopēdijā „Aknīstes novads laiku lokos” https://sites.google.com/site/aknistesnll/:

Aknīste un pagasts
1. Kādu satiksmes mezglu caur Aknīsti uzbūvēja Pirmā pasaules kara laikā?
2. Cik un kādas skolas Aknīstes pagastā bija pirmās brīvvalsts laikā?
3. Kāda skulptūra 20.gs. 50, 60-tajos gados atradās Aknīstē pie ceļa uz Jodupi tagadējās Skolas un Zaļās ielas krustojumā?
4. Kāds valsts nozīmes aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis atrodas Aknīstes pagastā?
5. Kurš ir lielākais uzņēmums Aknīstes pagastā un kāds ir tā darbības veids?

Asares pagasts
1. 1667.-1668.g. pēc hercoga Jēkaba pavēles starp Vilkupi un Eglaines upi tika rakts kanāls, lai savienotu Daugavas un Lielupes ūdensceļus un apietu Rīgas muitu. Cik garš posms palicis no kanāla vecās trases?
2. Kad Asares muižas pagasta zemnieku saimēm piešķīra uzvārdus?
3. Kāda pulka štābs Pirmā pasaules kara laikā 1919.gada vasarā atradās Asares pilī?
4. Kāda skola bez pamatskolas darbojās Asarē 1920-tajos gados? Kāpēc un kur tā tika pārcelta?
5. Ko bez spirta un spirtotajiem vīniem vēl ražoja Asarē?

Gārsenes pagasts
1. Kad un kurā vietā Gārsenes pagastā notika pirmā partizānu cīņa pret lieliniekiem?
2. Kurš no gārseniešiem dibināja Augškurzemes partizānu pulku?
3. 1935.g. 4.novembrī notika traģisks negadījums – divu lidmašīnu sadursmē Rīgā, kara aerodromā Spilvē bojā gāja trīs lidotāji, viens no viņiem bija gārsenietis Jānis Rāviņš, kurš apbedīts Gārsenes kapos. Kas atveidots piemineklī un ko tas simbolizē?
4. Kāds derīgais izraktenis atrasts pie Gārsenes?
5. Kur un kādi valsts kultūras pieminekļi atrodas Gārsenē?

2.uzdevums:
Uzrakstīt aprakstu par dzīvesvietai tuvāko ievērojamo objektu, pievienojot foto. Ja ir kāda sena fotogrāfija, pievieno arī to. Tiem, kuri nedzīvo Aknīstes novadā, jāuzraksta par kādu ievērojamu objektu novadā nevis vietā, kur pašreiz dzīvo.

Nobeigumā - vārds, uzvārds; skolēniem: skola un klase, citiem dalībniekiem: vecums, dzīvesvieta. Ja piedalās ģimene, tad – uzvārds, dalībnieku vārdi, vecums, dzīvesvieta.

Par konkursu skatīt: Aknīstes novada mājas lapā http://www.akniste.lv/ sadaļā „Novads” – Virtuālā enciklopēdija – Aktuāli vai: https://sites.google.com/site/aknistesnll/home/jaunumi - lapas apakšā lejuplādēt failu ar konkursa uzdevumiem.

Atbildes un aprakstu nosūtīt līdz 22. novembrim uz e-pastu: edite.asare@gmail.com ar nosaukumu: Konkursam.

Balvu fonds: 5O EUR (dāvanu kartes 20, 15, 10 un 5 EUR apmērā atbilstoši vērtējumam. Pandēmijas dēļ dāvanu kartes tiks nogādātas, sazinoties ar katru uzvarētāju individuāli).

Par rezultātiem un apbalvošanu tiks paziņots uz e-pastu. Labākās atbildes un apraksti tiks nodoti Aknīstes Novadpētniecības muzejam.

Projekta vadītāja Edīte Pulere

Konkurss organizēts Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2020 projekta „Virtuālās enciklopēdijas „Aknīste, Asare, Gārsene laiku lokos” pilnveidošana” ietvaros.

 

 

Trigger the fancybox