Izdots Rutas Štelmaheres dzejoļu krājums “Kalps”

Izdots Rutas Štelmaheres dzejoļu krājums “Kalps”

Kategorija: Jaunumi 6. Aprīlis 2021 14:21 510x

“Kalps” ir Rutas Štelmaheres ceturtais dzejoļu krājums, tā redaktors ir dzejnieks Jānis Rokpel-nis. Dizainu veidojusi Zane Ernštreite.
“Šajā grāmatā organiski saplūst Rutas Štelmaheres  dzejnieces un  gleznotājas Dieva dotie spēcīgie talanti. Ar mākslinieces aci un jūtīgu sirdi uztverta un nevainojamā izteiksmē atveidota mūsdienu Latvija, tās  cildinātas un necildinātas vietas un cilvēku likteņi. Krājums patiešām ir mākslinieciski izcils un tematiski pirmreizīgs,” krājumu raksturo Jānis Rokpelnis.
“Kamēr grāmatas autore klīst pa ciematu un pilsētu ielām, gar muižām, pilīm, baznīcām un mazām noskretušām savrupmājām, kāds viņai seko. Kamēr viņa iet caur tumšu, noslēpumainu mežu vai miglainā pļavas kafejnīcā vēro akmeņu dīgšanu, kāds lej tēju no mākoņa lejkannas. Kamēr caur dažādu gadsimtu logiem viņa nekautrīgi cenšas saskatīt pazīstamus vaibstus un izdo-mātas sejas, kāds caur mūžīgu logu vēro arī viņu. Mūžīgais Kalps, kurš veido daudzdimensionālu kopainu, kamēr viņa atklāj tikai sīku detaļu ēnas,” tā grāmatas autore.
Māksliniece un dzejniece Ruta Štelmahere dzejoļus publicē kopš 1983. gada. Izdoti dzejoļu krājumi “Ieskaties sēklai acīs” (1998), “Klēpis” (2011), par kuru autore saņēma Latvijas literatūras gada balvu, un “Krekls” (2016),  kurš saņēma nomināciju Latvijas literatūras gada balvai. Štelmaheres dzeja tulkota un izdota angļu, krievu un spāņu valodā.
Grāmatu var iegādāties “Neputna” galerijā Tērbatas ielā 49/51, www.neputns.lv un labākajās Lat-vijas grāmatnīcās.
Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds


 

Trigger the fancybox