Skolu bibliotēku darba ikdiena Eiropā un Amerikā (2. daļa)

Skolu bibliotēku darba ikdiena Eiropā un Amerikā (2. daļa)

Kategorija: Bibliotekāriem 23. Janvāris 2020 13:51 11735x

Ne visiem zināms, kā norit darba ikdiena skolas bibliotēkā. Ir skolu bibliotēkas, kuras atvērtas tikai pāris stundas dienā, ir skolu bibliotēkas, kurās paralēli mācību grāmatu izsniegšanai un nodošanai notiek dažādas aktivitātes, savukārt citas tiek izmantotas tikai tāpēc, lai skolotāji un skolēni varētu izmantot printēšanas un kopēšanas pakalpojumus.

Lai gūtu priekšstatu, kā strādā skolu bibliotēkas citur pasaulē, tika izlasīta grāmata “Effective School Librarianship: Successful Profesional Practices from Librarians Around the World”. Izdevumā sarunu veidā tiek intervēti skolu bibliotekāri no visas pasaules. Jautājumi respondentiem ir diezgan līdzīgi, tādēļ var ļoti labi salīdzināt dažādu valstu pieredzi. Grāmatas mērķis – parādīt, kā strādā bibliotekāri dažādās izglītības sistēmās, kā viņi sadarbojas ar skolas personālu un cik viņi ir nozīmīgi skolā. Pavisam tika intervēti 36 skolotāji. Izlases kārtībā tika atlasītas 20 intervijas ar skolu bibliotekāriem. Tāpat kā pirmajā raksta daļā, arī otrajā daļā atspoguļoti 5 interviju kopsavilkumi.

Lasīt tālāk>>

Trigger the fancybox