Skolas bibliotēka – atbalsts pilnveidotajā mācību saturā

Skolas bibliotēka – atbalsts pilnveidotajā mācību saturā

Kategorija: Bibliotekāriem 1. Septembris 2022 14:13 43x

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra un Skola2030 sadarbības rezultātā tapis izdevums:  “Skolas bibliotēka – atbalsts pilnveidotajā mācību saturā”.

Izdevuma mērķis – veicināt izpratni par skolas bibliotēkas lomu un nozīmi pilnveidotā mācību satura īstenošanā un iedvesmot bibliotekārus, skolotājus, izglītības iestādes darbiniekus kļūt par aktīviem bibliotēku pakalpojumu izmantotājiem un veicināt skolas bibliotēkas nozīmīgumu skolā.

Izdevuma uzdevums – ar ieteikumiem un praktiskiem padomiem darbam skolas bibliotēkā iedvesmot skolu bibliotekārus un aicināt ikvienu, kurš ikdienā ienāk skolas bibliotēkā, apzināties skolas bibliotēkas nozīmi skolas sistēmā; atgādināt svarīgāko par pilnveidoto mācību saturu un pieeju, kā arī apzināt skolu bibliotekāriem noderīgus resursus.

Izdevumu ievada teorētiskā daļa, kurā ietverta svarīgākā aktuālā informācija, kas jāzina skolu bibliotekāriem un citiem izglītības iestādes darbiniekiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu skolā. Katrā teorētiskās daļas apakšnodaļā pieejami normatīvie dokumenti vai citi noderīgi informācijas resursi par konkrēto tēmu. Izdevuma otrajā daļā aplūkoti praktiski piemēri, kā skolu bibliotēkas īsteno konkrētas aktivitātes un pasākumus skolas bibliotēkā. Izdevumu noslēdz noderīgu informācijas resursu saraksts, kuri izmantojami profesionālajai pilnveidei, darbam mācību stundās un nodarbībās bibliotēkā.

Aicinām iepazīties ar šo izdevumu un dalīties tajā ar kolēģiem, pedagogiem, vecākiem, skolēniem.

Izdevums pieejams LNB publikāciju sistēmā.

Informāciju sagatavoja Madara Freivalde
nozares speciāliste darbā ar bērniem un jauniešiem
Latvijas Nacionālā bibliotēka

Trigger the fancybox