Jēkabpils novada Attīstības stratēģijas publiska apspriešana

Jēkabpils novada Attīstības stratēģijas publiska apspriešana

Kategorija: Bibliotekāriem 31. Augusts 2021 13:21 231x

Jēkabpils novada  “Ilgtspējīgas Attīstības  Stratēģijas 2021.-2035.gadam” un “Attīstības programmas 2021.-2027. gadam” dokumentu 1.redakcijas publiskā apspriešana

Publiskās apspriešanas laikā no 2021.gada 23. augusta līdz 26. septembrim ar dokumentiem var iepazīties:
·         Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv;
·         Pašvaldības tīmekļa vietnē www.jekabpils.lv.lv sadaļā “Sabiedrība” Sabiedrības līdzdalība;  
·         Jēkabpils novada pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā (izdrukātā veidā), tās darba laikā; 
·         Jēkabpils novada bibliotēkās (interneta vidē).

https://www.jekabpils.lv/lv/publiskas-apspriesanas-par-attistibas-jautajumiem

 

 

Trigger the fancybox