Galvenās bibliotēka pasākumu dienasgrāmatas arhīvs

Normunda Beržinska izstāde ’’Latvijas dārgumi’’
Radošuma izstāde “Dzintras Siliņas radošie darbi’’