Galvenās bibliotēka pasākumu dienasgrāmatas arhīvs

 Dekors no ģipša
Krāsainie Putekšņi
Aloiza Savicka foto izstāde
Eiropas valodu diena
Literāri muzikāls dzejas fetišs “Eko. Daba.”
LATVIJAS BIBLIOTĒKU NOVADPĒTNIECĪBAS KONFERENCE JĒKABPILĪ