Reliģija

Bratuškins Jānis

ReliģijaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2005). Apbalvojums piešķirts par ilggadīgu kalpošanu Jēkabpilī baznīcas un sabiedrības labā. Jānis Bratuškins dzimis Viļakas pusē. Māte nomira, kad zēnam bija septiņi gadi. Bērnībā ar viņa audzināšanu nodarbojās tēvs un vecāmāte Broņislava, kura Jāni veda uz dievkalpojumiem un iepazīstināja ar ticības lietām. Pēc Viļakas vidusskol..
Lasīt vairāk

Karlsone Aina Ausma

ReliģijaKultūra. Māksla. ArhitektūraGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2006). Apbalvojums piešķirts par daudzpusīgu radošo devumu Jēkabpils kultūras dzīvē. Aina Karlsone (dz. Zībiņa) dzimusi Cesvaines novada Kraukļu pagastā. Mākslas izglītību ieguvusi, 1955.gadā absolvējot Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolu. Vēlāk studijas turpināja Valsts Mākslas akadēmijā, kurā studēja glezniecības nodaļā pie tādiem izci..
Lasīt vairāk

Plāte Modris

ReliģijaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2016). Apbalvojums piešķirts par ilggadēju kalpošanu Jēkabpils Svētā Miķeļa draudzē un kristīgās domas aktualizēšanu sabiedrībā. Modris Plāte dzimis Ventspilī. Tēvs Nikolajs Plāte (1915 - 1983) bija luterāņu garīdznieks, skolotājs, teoloģijas zinātņu kandidāts. 1975.gadā beidzis Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti. 1982.gadā ..
Lasīt vairāk
Atpakaļ
Trigger the fancybox