Apmaiņas krājumā esošos iespieddarbus var izmantot, nomainot reģiona bibliotēku krājumos nolietotos vai nozaudētos dokumentus, kā arī izmantot lasītāju pieprasījumu izpildē. 

Apmaiņas krājums A-E

Apmaiņas krājums F-L

Apmaiņas krājums M-S

Apmaiņas krājums T-Z

Trigger the fancybox