Virtuālā izstāde: Darba process Krustpils cukurfabrikā 1930-tajos gados

Virtuālā izstāde: Darba process Krustpils cukurfabrikā 1930-tajos gados

6. Jūlijs 2020 11:10 602x

Sagaidot Jēkabpils 350. jubileju, bibliotēka piedāvā ieskatīties fotoalbumā par Krustpils cukurfabrikas darbību 20.gadsimta 30-tajos gados.
Cukurfabrikas komplekss Rīgas ielā 218 ilgus gadus bija Jēkabpils saimnieciskās dzīves  simbols - veiksmīgs un daudzsološs 20.gadsimtā, sāpīgs - 21.gadsimtā.
Tā bija viena no trim (kopā ar Jelgavas un Liepājas) cukura ražotnēm Latvijā. Uzcelta rekordīsā laikā – sešos mēnešos, atklāta 1932. gada 22. oktobrī. Fabrikas projekta autors - arhitekts Artūrs Krūmiņš. Cukurfabrika kļuva par lielāko pilsētas uzņēmumu - veicināja apkārtnes iedzīvotāju labklājības celšanos, iezīmēja jaunus vaibstus pilsētas infrastruktūrā un palīdzēja celt Latvijas cukura rūpniecības starptautisko slavu. Jau pirmajā sezonā diennaktī tika pārstrādātas 600 tonnas biešu, saražojot 90 tonnas cukura.
1962.gadā, apvienojoties Jēkabpils un Krustpils pilsētām, fabrika ieguva jaunu nosaukumu - Jēkabpils cukurfabrika.
Attīstoties tehnoloģijām un aptuveni 700 cukurfabrikas strādnieku profesionālajām prasmēm, pieauga darba rezultāti - ja 1937.gadā fabrika pārstrādāja 80 000 tonnas cukurbiešu gadā, tad 1998.gadā - 153 000 tonnas.
Taču neskatoties uz to, 1990-to gadu sākuma politiskās un ekonomiskās pārmaiņas  nesa neatgriezeniskas sekas fabrikas darbībā. Izmaiņas eksporta tirgus jomā,  privatizācija, maksātnespēja noveda pie tā, ka 2012. gadā cukurfabrika fiziski beidza pastāvēt.
Liels paldies bijušam Jēkabpils cukurfabrikas galvenajam inženierim Vilim Dābolam par piedāvāto materiālu! Tas bijušajiem fabrikas strādniekiem un pašreizējajiem Jēkabpils iedzīvotājiem atsauks atmiņā vai liks iepazīt šo Jēkabpils pilsētas daļu šosejas Rīga—Daugavpils malā.

 

Trigger the fancybox