Bibliotēkā nejauši nonāca jēkabpilieša Ilmāra Knaģa personīgā arhīva fotogrāfija, kura tapusi 1920. gadā, Brīvības cīņu laikā. Katra fotogrāfija stāsta stāstu. Fotogrāfijā redzami Francijas Goda leģiona ordeņa komandieri Jānis Balodis, Ludvigs Bolšteins, Krišjānis Berķis, Pēteris Artūrs Spuļģe-Spuļģis un Kārlis Ulmanis.
Stāsts par dižo sēli Artūru Spuļģe – Spuļģi publicista Ilmāra Knaģa ģimenes atmiņās ir īpašs. Spuļģa māte ar Ilmāra vecomāti bijušas senas draudzenes. Ilmāra Knaģa atmiņas: “ kad, vēl mazs puika būdams, ar tēvu braucu uz Rīgu, mēs vienmēr gājām uz Brāļu kapiem un likām ziedus uz kapteiņa Spuļģe-Spuļģes kapa plāksnes. Viņa kapa vieta ir netālu no Mātes tēla.’’
Pēteris Artūrs Spuļģe - Spuļģis dzimis Dignājas ( tagad Kalna) pagasta “ Spuldzeniekos’’ zemtura ģimenē. Beidzis Jēkabpils tirdzniecības skolu. 1915. gadā iestājies karadienestā latviešu strēlnieku bataljonā. Viens no nedaudzajiem, kas apbalvots ar Franču Goda leģiona ordeni, saņēmis arī Lāčplēša Kara ordeni. Ar Franču Goda leģiona ordeni apbalvots reizē ar Kārli Ulmani, ģenerāļiem Jāni Balodi, Krišjāni Berķi un Ludvigu Bolšteinu.
1922. gada 1. janvārī nezināmu iemeslu dēļ nošāvies. Apbedīts Rīgā, brāļu kapos.  
Foto: Grupa franču goda leģiona ordeņa kavalieru, no kreisās puses:
Pirmajā rinda no kreisas puses sēž: Kārlis Ulmanis, ģenerālis Jānis Balodis
Otrajā rinda no kreisas puses stāv: Ludvigs Bolšteins, Krišjānis Berķis, Pēteris Artūrs Spuļģ - Spuļģis
Stāsts ievietots 2019.gadā.

 

 

 

 

Trigger the fancybox