Paldies par
Jūsu brīnišķīgo palīdzību manā ierobežotajā iespējā piepildīt savu laiku ar darbošanos. Tā ir " dzīvošana'' domās, iztēlē, citā laikā, citādos apstākļos, bet nopietnā darbā, cieņā pret sevi un līdzcilvēkiem, " kurā krietnums paceļ, bet zemiskums nogāž'' ( tā Blaumanis - mans mīļākais rakstnieks)
Lai laime un veiksme pavada ikvienā jaunā gada darbā un atnes to pēc kā ilgojas sirds! Dievs, dod, lai citu gadu visi atkal esam kopā!( R. Šepetis)
Dārgās meitenes!
Katru reizi, kad cilvēki viens otram piedod, ir Ziemassvētki. Katru reizi, kad kāds palīdz otram, ir Ziemassvētki.Katru reizi, kad mēs viens otru uzlūkojam ar sirds acīm, ir Ziemassvētki!
Veselību, dvēseles mieru un saskaņu jūsmājās Ziemassvētkos!
Monika 2020. gada nogalē

Trigger the fancybox