Tematiska izstāde “ Sadarbojoties vairojam prieku’’

Tematiska  izstāde  “ Sadarbojoties vairojam prieku’’
1. Decembris 2022 11:28

Laimi rada emocionālā labsajūta un spēja darīt to, kas rada prieku. Mums līdzās ir daudz aizrautīgu cilvēku, lai mācītos, iepazītu un radītu. Padsmit gadus sadarbojoties ar ukraiņu biedrību ‘’ Javir’’ vairojām prieku…. Ar muzikāliem un teatrāliem priekšnesumiem, mākslas,  foto un tautas tērpu izstādēm, mijiedarbībā  iepazīstot gan latviešu, gan ukraiņu Saulgriežu svinēšanaas tradīcijas, tautastērpa nēsāšanas īpatnības, akcentējot, lakatu kā neatņemamu ukraiņu apģērba elementu. Decembra mēnesī bibliotēkas lasītavā, izstādē atcerēsimies un vizualizēsim kopā pavadītos prieka mirkļus.

Trigger the fancybox