Veselības projekta lekcija “Jauniešu psihiskā veselība pandēmijas laikā”

Veselības projekta lekcija “Jauniešu psihiskā veselība pandēmijas laikā”
29. Septembris 2022 13:30

2022.gada 29. septembrī plkst. 13.30 notiks pašvaldības Veselības projekta lekcija “Jauniešu psihiskā veselība pandēmijas laikā” lekciju ciklā pieaugušajiem par pandēmijas  ietekmi uz jauniešu psihisko veselību  un galvenajiem ietekmes faktoriem attiecībā uz pusaudžu un jauniešu  mentālo veselību.

Lekcijas mērķis ir veicināt izpratni un sniegt zināšanas par šādām tēmām:

  • Jauniešu garīgā veselība Latvijā
  •  Izolēšanās un attālināto mācību ietekme uz jauniešu psihisko veselību
  •  Vecāku un ģimenes atbalsts jauniešiem
  • Ēšanas paradumu ietekme uz jauniešu psihisko veselību pandēmijas laikā
  •  Pārmērīga tehnoloģiju un sociālo tīklu lietošana, kas ietekmē psihisko veselību
  • Motivācija, lai mazinātu jauniešu stresu
  •  Kur meklēt atbalstu - psihologi, atbalsta, krīžu centri

Pasākuma īstenošanas vieta – Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka, Rīgas iela 212

 Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.