Pasākums: Cik viens mēs par otru zinām?

Pasākums: Cik viens mēs par otru zinām?
6. Maijs 2022 13:00

Latvija – tie esam mēs, tas nav tikai mazs punktiņš Eiropas kartē, tā ir mūsu Dzimtene – visu to cilvēku dzimtene, kuri šeit dzīvo, kuri Latviju uzskata par savu valsti.
Pasākuma mērķis – iepazīstināt jauniešus ar sabiedrības integrācijas procesiem.. Atspoguļot etniskās integrācijas piemērus Jēkabpilī. Integrācijas politiku veido dažādu grupu savstarpēja saprašanās un sadarbība, ar mērķi izveidot saliedētu un pilsoniski aktīvu sabiedrību, kas balstās uz kopīgām pamatvērtībām. Integrācijas procesā būtiski ir apzināties sabiedrību vienojošās vērtības, piemēram, labvēlīga saskarsme starp dažādu tautību iedzīvotājiem, cieņa pret dažādu etnisko un kultūras vērtību attīstību un saglabāšanu. Sociālās saiknes, viedokļu apmaiņa un starpkultūru komunikācija ir pamats kopā dzīvošanai. Pasākums notiks sadarbībā ar Jēkabpils Valsts ģimnāziju, ukraiņu biedrību ‘’Javir’’, baltkrievu biedrību “ Spatkanne’’.
Pasākumu atbalsta  Latvijas Republikas  Ārlietu ministrija

Trigger the fancybox