Virtuālā novadpētniecības izstāde “Dramatisks un paradoksāls mūžs. Dzejnieks Arvīds Skalbe”

Virtuālā novadpētniecības izstāde “Dramatisks un paradoksāls mūžs. Dzejnieks Arvīds Skalbe”
1. Marts 2022 12:48

Arvīds Skalbe (01.03.1922. – 21.05.2002.) dzimis Abrenē dzelzceļnieka ģimenē. Mācījies Daugavpils Valsts pamatskolā un skolotāju institūta izmēģinājuma pamatskolā. 1940. gadā beidzis Daugavpils Valsts skolotāju institūtu, 1941. gadā – Rēzeknes skolotāju institūtu.
Otrā pasaules kara laikā strādājis par skolotāju Jēkabpils apriņķa Rubenes pamatskolā, pēc kara – Rīgas 47. septiņgadīgajā skolā. Bijis teātra inspektors Mākslas lietu pārvaldē (1948-1950), Radiokomitejas Literatūras raidījumu redakcijas līdzstrādnieks (1950-1953).
No 1953.gada līdz 1996. gadam strādājis žurnāla “Karogs” redakcijā, kopš 1966. gada bijis  žurnāla dzejas nodaļas vadītājs.
Dzejošanai pievērsies 1947. gadā, kad piedalījies dziesmu svētku tekstu konkursā. Konkursā godalgotais dzejolis “Dziesmai šodien liela diena” ar Pētera Barisona mūziku kļuva par himnisku ievada dziesmu turpmākajiem Dziesmu svētkiem.
Pirmā publikācija – dzejolis “Skani, dziesma, skani!” laikrakstā “Cīņa” 1948. gadā. Iznākušas vairākas A.Skalbes dzejas grāmatas, izlases. Dzejā galvenā tēma – tēvzemes dabā, tautas likteņgaitās sakņota dzimtenes mīlestība, kas saplūst ar domu par cilvēces sadraudzību. Rakstījis arī aforismus, pievērsies atdzejošanai, latviskojis daudz dažādu tautu autoru dzejas darbus.
Rakstnieku savienības biedrs kopš 1956. gada. 1973. gadā A.Skalbem piešķirts Nopelniem bagātā kultūras darbinieka goda nosaukums. 2001. gadā apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni.
Pēdējos mūža gadus dzīvojis Maskavā, kur aizgājis mūžībā.

 

Trigger the fancybox