Ceļojoša fotogrāfiju izstāde “Teiču un Krustkalnu daba”

Ceļojoša fotogrāfiju izstāde  “Teiču un Krustkalnu daba”
1. Marts 2022 12:39

Desmito daļu no Latvijas platības aizņem īpaši sargājamas un lolojamas dabas teritorijas. Nozīmīgas to vidū ir Latvijas vidienes dabas pērles - Teiču un Krustkalnu dabas rezervāti- īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kas šogad atzīmē dibināšanas gadadienas,  Teiču dabas rezervāts – 40 un Krustkalnu dabas rezervāts - 45. Fotogrāfijas dod iespēju ieskatīties teritorijās, kuras atļauts apmeklēt vien Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieka pavadībā un noteiktā laikā. Izstāde ataino mirkļus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un rezervātu dabas vērtības. Fotogrāfiju autori ir Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbinieki – dabas rezervātu biežākie apmeklētāji un uzraugi. Attēli tapuši,  ikdienā ejot dabas ekspertu un inspektoru  gaitās, un tverot neatkārtojamus brīžus tikšanās ar dzīvniekiem un putniem reizēs.

Trigger the fancybox