Tematiska izstāde: “Kur iesākas atmiņas… Ārija Elksne un Gunārs Janovskis”

Tematiska izstāde: “Kur iesākas atmiņas… Ārija Elksne un Gunārs Janovskis”
1. Februāris 2022 17:42

Ārija Elksne dzimusi 7. februārī Rīgā. Mācījusies Cēsu 1. pamatskolā, vēlāk Krustpils pamatskolā un Jēkabpils vidusskolā. Ārija  Elksne savulaik vislasītākā latviešu dzejniece. «Laikā, kad avīzes bez mitas stāstīja par sievietes sabiedriskajiem pienākumiem un darba uzvarām, Ārija rakstīja par sievieti – ģimenes pavarda kopēju un sargātāju, maiguma un skaistuma vairotāju. Klusināti un sievišķīgi runāja par to, par ko sievietes runā tuvu draugu lokā: par bērniem, par mīlestības priekiem un sāpēm, par dzīvi un tās ikdienišķajām rūpēm, par ilgām pēc laimes. Ārijas dzeja valdzināja lasītājus (sevišķi – lasītājas) ar sirsnību, un tās popularitāte ļāva nojaust, cik ļaudis bija izslāpuši pēc tādas dzejas,» atceras rakstnieks Zigmunds Skujiņš.

Gunars Janovskis (1916–2000) – rakstnieks. Tieši dzīvodams trimdā, kļuva par vienu no ražīgākajiem un lasītāju iemīļotākiem autoriem. Darbiem raksturīga koncentrēta izteiksme, poētisks cilvēku un vides tēlojums, smeldzīgi skaudrs mīlestības un dzimtenes tēmu risinājums. Rakstījis arī īsprozu, feļetonus un dzeju. G. Janovskis savos literārajos darbos nereti atskatījies kādos pagātnes notikumos Latvijā. Romānā “Pilsēta pie upes” viņš atgriežas pārmaiņu pilnā laikā – 20. gs. 30. gados un 40. gadu pirmajā pusē mazpilsētā, kuru nodēvē par Katrīnpili. Romānā rakstnieks sniedzis tik precīzas norādes, ka iespējams apjaust, ka stāstīts ir par Jēkabpili. No 1941. līdz 1944. gadam topošais rakstnieks dzīvoja un strādāja Jēkabpilī.

Trigger the fancybox