izstāde: "Eiropas Jaunatnes gads 2022"

izstāde:
1. Februāris 2022 17:40

Nosakot 2022. gadu par Eiropas Jaunatnes gadu,  akcents tiks pievērsts, lai jaunatnes prioritātes iekļautu attiecīgajās ES politikas jomās un viņu balsis uzklausītu visos lēmumu pieņemšanas līmeņos. Jaunatnes gada mērķis - iesaistīt jauniešus nozīmīgākajos ES apspriešanās procesos. Pateicoties Eiropas Parlamenta deputātu iniciatīvai, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešiem ar ierobežotām iespējām un arī garīgās veselības jautājumiem. Eiropas Jaunatnes gada pasākumus koordinēs dalībvalstu koordinatori, Latvijā – Izglītības un Zinātnes ministrija,  kopīgi ar Eiropas Komisiju un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, un tos pārraudzīs Eiropas Parlaments.
Sadarbībā ar Eiropas Savienības informācijas punktu

Trigger the fancybox