Izstāžu cikls: Eiropas Savienības Padomes prezidējošā dalībvalsts – Portugāle 2021. gada janvāris – jūnijs

Izstāžu cikls: Eiropas Savienības Padomes prezidējošā dalībvalsts – Portugāle  2021. gada janvāris – jūnijs
1. Jūnijs 2021 14:57

Eiropas Savienības Padomē, ko neoficiāli dēvē vienkārši par “Padomi”, tiekas visu ES dalībvalstu ministri, lai apspriestu, grozītu un pieņemtu likumus un koordinētu politiku. Padomes prezidentvalsts pilnvaras ik pēc sešiem mēnešiem pārņem cita ES dalībvalsts. Šo sešu mēnešu laikā prezidentvalsts vada visu līmeņu Padomes sanāksmes, palīdzot nodrošināt ES darba nepārtrauktību Padomē. Dalībvalstis, kas ir prezidentvalstis, cieši sadarbojas grupās pa trim – tā dēvētajās triju prezidentvalstu komandās. Šī sistēma tika ieviesta ar Lisabonas līgumu 2009. gadā. Triju prezidentvalstu komanda izvirza ilgtermiņa mērķus un sagatavo kopīgu programmu, nosakot jomas un galvenos jautājumus, kuriem Padome pievērsīsies 18 mēnešu laikā. Balstoties uz šo programmu, katra no trim valstīm sagatavo sev detalizētāku sešu mēnešu programmu. Pašreizējo triju prezidentvalstu komandu veido Vācija ( prezidentūra jūlijs/decembris 2020), Portugāle un Slovēnija.

 

Trigger the fancybox