Virtuālā izstāde “Trauslais stiprums” (bez mūzikas)

Virtuālā izstāde “Trauslais stiprums” (bez mūzikas)
1. Aprīlis 2021 11:13

Virtuālā izstāde “Trauslais stiprums” (ar mūziku) pieejama šeit ….
10.aprīlī 105.dzimšanas diena dzejniecei Zentai Liepai.

Foto no : https://www.literatura.lv/lv/person/Zenta-Liepa/872868

Zenta Liepa dzimusi Neretas dzirnavnieka ģimenē 1916.gada 10.aprīlī.
1932.gadā absolvējusi Jēkabpils ģimnāziju.
Pirmā dzejas publikācija laikrakstā “Jēkabpils Vēstnesis”.
1944. gadā dzejniece emigrē uz Vāciju, vēlāk izceļo uz ASV. Laika posmā no 1949. līdz 1988. gadam izdoti desmit dzejoļu krājumi. 1949. gadā izdota arī bērnu pasaku grāmatiņa “Ziemassvētki Zaķu ciemā”. Par dzejoļu krājumu “Atspulgu nams” 1975. gadā saņēmusi PBLA Kultūras fonda prēmiju.
Viens no dzejnieces daiļrades raksturojumiem, kurš dots latviešu trimdas presē: “Zentas Liepas dzejā dominē gaišas domas, saulaini vārdi, un, lasot viņas dzejoļus un iedziļinoties viņas domu pasaulē, rodas svētvakara noskaņa”.
Z.Liepa mūžībā aizgāja 1988. gada 13.septembrī Ņujorkā.
Dzejnieces simtgadē – 2012. gadā – Neretā pie vecās dzirnavu ēkas atklāta Z.Liepai veltīta piemiņas plāksne.
Informācija par dzejnieci Zentu Liepu Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā:
https://jekabpils.biblioteka.lv/Alise/lv
 

Trigger the fancybox