Rolanda Hartmaņa gleznu izstāde “Starp līnijām”

Rolanda Hartmaņa gleznu izstāde “Starp līnijām”
1. Februāris 2021 18:17

Februārī bibliotēkas lasītavā skatama Rolanda Hartmaņa gleznu izstāde "Starp līnijām". Līnija ir pamats visai vizuālajai informācijai, kuru uztveram. Ar līnijām mēs definējam visu bijušo, esošo un nākotnē vēl tikai eksistējošo. Tomēr, lai cik vitāli tā nepieciešama būtu mūsu izpausmei, līnija telpiskā vidē ir neeksistējoša, tai nav dimensijas, patiesa plašuma, tā galvenokārt kalpo par uzstādītu robežšķirtni. Vide starp līnijām ir tā, kas nosaka, ko patiesi redzam. Krāsa, dziļums, plakne. Studējot arhitektūru, ir nācies atskārst - jebkura ar līniju izteikta prāta vīzija ir tikai ilūzija. Būtība rodas, teplu starp robežām aizpildot. Izstādē vērojama sava veida interpretācija šim pildījumam. Kāda ir “acs fokusa” nobīde laikā starp glezniecību, ja tai tiek pievietnota deva arhitektoniskās izpratnes. Rolands Hartmans (1999) - RTU (Rīgas Tehniskās universitātes) arhitektūras fakultātes 3. kursa students.

Trigger the fancybox