Virtuālā izstāde "Organizators. Bernhardam Dīriķim - 190"

Virtuālā izstāde
4. Janvāris 2021 10:49

Bernhards Dīriķis (1831-1892)
Skolotājs, žurnālists, literatūrkritiķis, sabiedrisks darbinieks, jaunlatviešu kustības dalībnieks.
Dzimis Vidzemē, Ērgļu pagastā. Bērnību pavadījis Vecsēlpils Siktera muižā, kur viņa tēvs bija rentnieks.
Pēc Jēkabpils apriņķa skolas absolvēšanas izglītošanos turpinājis Tērbatas skolotāju seminārā un Pēterburgas skolotāju institūtā.
Aktīvi iesaistījies Pirmajā latvju tautas atmodas kustībā. Ir viens no Rīgas Latviešu biedrības dibinātājiem un tās pirmais priekšnieks.
Nozīmīgs ir viņa devums latviešu avīžniecībā un žurnālistikā.
Ir autors pirmajai grāmatai latviešu valodā par latviešu literatūru un vēsturi – “Latviešu rakstniecība”(1860).

Trigger the fancybox