Tematisks izstāžu cikls: Latviskā Dzīvesziņa Janvārī - Zvaigznes un Teņa dienas

Tematisks izstāžu cikls: Latviskā Dzīvesziņa   Janvārī  - Zvaigznes un Teņa dienas
4. Janvāris 2021 15:01

Mūsdienās notiek seno tautas tradīciju atjaunošana un latviskās dzīvesziņas kopšana, izzināšana un izpratnes pilnveidošana, kurā piedalās vietējās kopienas, biedrības, folkloristi, smeļoties garīgo spēku kopā būšanai. Visas latviešu gadskārtu svinamās dienas ir bagātas ar dažādām izdarībām, kuru galvenais uzdevums ir veicināt labestību un atvairīt ļaunumu, paust pateicību par iegūto un sasniegto, kā arī nodrošināt auglību un labu ražu, saņemt Dieva svētību, atspoguļot gadalaikam raksturīgos apstākļus un vajadzības ļaužu dzīvē.
Zvaigznes diena ir pēdējā svinamā diena Ziemassvētku ciklā. Pēdējais vakars, kad sastopami Ziemassvētku čigāni, kaladnieki, un citi Ziemas vidus laika maskotie ļaudis. Pēdējais vakars, kad vēl var zīlēt par gaidāmām un sapņotām precību lietām. Kopumā līdz Zvaigznes dienai turpinās Svētku laiks, kurā, kā ticējumos teikts, pieciešamus darbus nestrādā. Teņa dienu, ko ik gadu svin 17. janvārī, dēvē arī par Tenisu, Antonu, Cūku Tenisu, Cūkaušu dienu, jo Tenis ir cūku, kā arī citu sīku mājlopu aizbildnis. Tieši tādēļ šajā dienā jāvāra cūkas galva un jādodas ar to uz cūkkūti. Šajā dienā aizliegts vērpt, šūt un adīt, kā arī cimdus un zeķes lāpīt, jo citādi cūkas vasarā daudz raks un ložņās caur sētām.

Trigger the fancybox