Tematiska un virtuāla izstāde: Pār Latviju kad sniegi vijas…

Tematiska un virtuāla izstāde: Pār Latviju kad sniegi vijas…
4. Janvāris 2021 15:11

Jānis Akuraters latviešu dzejnieks, rakstnieks un politiķis. Viens no neatkarīgās Latvijas dibināšanas iniciatoriem, Tautas padomes dibināšanas sēdes 1918. gada 17. novembrī un Latvijas valsts dibināšanas akta 1918. gada 18. novembrī dalībniekiem. Darbojies dzejā, prozā, dramaturģijā, publicistikā, nodarbojies ar tulkošanu. 1905.g.ada revolūcijas traģiskajiem notikumiem veltījis savu pazīstamāko dzejoli "Ar kaujas saucieniem uz lūpām". Pirmajā Pasaules karā bija latviešu strēlnieku pulkos, piedalījās Ziemassvētku kaujās. 1918. gadā ievelēts Tautas padomē. Vēlāk bija Mākslas departamenta direktors, Radiofona direktors. Ar Jāņa Akuratera kā Latvijas izglītības ministrijas rakstniecības un teātra nodaļas vadītāja rīkojumu 1919 . gada 23. septembrī dibināts Latvijas Nacionālais teātris.

Trigger the fancybox