Sirds – atvērtā priekam un nodarbei

Sirds – atvērtā priekam un nodarbei
1. Oktobris 2020 11:00

Klāt rudens un ražas laiks. To atklājam savās sajūtās, zemes un lapu smaržās un krāsās, dāsnajā ābolu ražā, krāsainajos ķirbjos, kartupeļu talkās un gājputnu kustībā.    No tā, kā esam darbojušies, cik daudz no sevis atdevuši, un cik daudz spēka esam ieguldījuši apcirkņu piepildīšanai vai savam priekam, ir atkarīgs katra darba iznākums. Arī pansionātā "Jaunāmuiža" ir sācies ražas laiks, kad iemītnieki ir gatavi un vēlas parādīt citiem to, ko ik dienas darinājuši savam priekam un laika īsināšanai.   Ar interešu pulciņa audzinātājas Ritas Fedotovas palīdzību ir izveidota aktīvāko pansionāta mākslinieku izstāde, kura oktobrī būs skatāma bibliotēkas lasītavā. Pēc tam izstādi varēs aplūkot arī pansionāta "Jaunāmuiža" telpās.

   Kā aktīvākā un radošākā izstādes dalībniece jāmin Marina Škaļņikova, aktīvi nodarbojas ar mezglošanu, zāļu tēju vākšanu. Labprāt piedalās ikdienas pulciņu aktivitātēs, kā arī ogu, ābolu ražas vākšanā dārzā. Viņas ievāktās tējas sasilda un iepriecina pansionāta iemītniekus. Aktīvs pērļošanas un dažāda veidu rokdarbu meistars ir Oļegs Iļjins, kurš ir dzimis Kazahstānā, no 1974 gada dzīvo Jēkabpilī. Neraugoties uz to, ka meistars ir vājredzīgs, viņa aizraušanās ar pērļošanu ir balstīta uz neatlaidību un pacietību, ticot Dievam un visam labajam. Zīmēšanu par sava brīvā laika piepildīšanu ir izvēlējušās Līvija Onufrijeva no Atašienes pagasta un Praskovja Skrastiņa no Vīpes pagasta, kura ir arī kaislīga šaļļu, cimdu un zeķu adītāja. Savukārt, Līvijas kundze ir liela dabas zālīšu pazinēja un vācēja. Pie viņas var griezties, lai noskaidrotu, par pļavas ziedu vai augu un kādam nolūkam to lieto. Velta Vilkāja, kuras dzīves un darba vieta ir bijusi Vīpes pagastā, par savu ikdienas nodarbi un prieka avotu ir izvēlējusies dažādu priekšmetu tamborēšanu. Savukārt Tekla Jakovļeva, Jēkabpils iedzīvotāja, pansionāta iemītniekus un darbiniekus priecē ne tikai ar zīmējumiem, bet arī ar dziedāšanu un deklamēšanu. Viņas priekšnesumu varēs dzirdēt arī 1. oktobrī, izstādes atklāšanas dienā. Vēl izstādē būs skatāmi Sergeja Voitkas, Andra Kalniņa, Aivara Lejiņa, Marutas Saulītes un citu iemītnieku veidotie darbi.    Laipni aicināti uz izstādi, lai skatītu un baudītu, lai gūtu iedvesmu un prieku no šo mākslinieku darbiem.

Izstādes atklāšana notiks bibliotēkā 1. oktobrī plkst. 14.00, pasākums ar ielūgumiem.

Trigger the fancybox