Novada kalendārs piedāvā šādas meklēšanas iespējas:

  • Alfabētiskais rādītājs (informācija kārtota personu uzvārdu daļējā alfabētiskā (neievērojot mīkstinājuma un garumzīmes) secībā, aiz katras personas, norādot viņu darbības jomas)
  • Hronoloģiskais rādītājs (informācija kārtota personu dzimšanas gadu secībā pēc formulas - gggg.mm.dd.)
  • Meklēšana pēc mēneša un datuma (izvēloties konkrēta mēneša konkrētu dienu; ja šajā dienā dzimuši vairāki cilvēki, tad tie kārtoti alfabētiskā secībā)
  • Meklēšana pēc atslēgas vārdiem (ierakstot jebkuru vārdu, kurš ir aprakstā par personu)
  • Meklēšana pēc darbības jomu kategorijām (esot alfabētiskajā rādītājā un personas aprakstā, pastāv iespēja pa darbības jomu kategorijām atlasīt visas personas, kuras darbojušās attiecīgajā jomā


Personu aprakstos ietvertā informācija:

  • Aprakstā par personu tiek norādīts: uzvārds, vārds, dzīves dati, pseidonīmi, saistība ar Jēkabpils reģionu
  • Katram personas aprakstam un attēlam ir pievienots izziņas avots vai interneta saite un tās skatīšanas datums
  • Pie katra personas apraksta ir saite uz Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā atrodamo informāciju par šo personu.
  • Datubāze nepārtraukti tiek papildināta ar jaunām personām, jo Jēkabpils reģions ir bagāts ar radošām un darbīgām personībām.
  • Ja pamanāt kādu kļūdu vai neprecizitāti, lūdzu, ziņojiet uz e-pastu – mariteca@inbox.lv
Trigger the fancybox