Dzejnieks, tulkotājs

(TulkotājiDzejniekiLiteratūra. Valodniecība) Godiņš Guntars
 • Uzvārds Vārds Godiņš Guntars
 • Izglītība Jēkabpils Bērnu mūzikas skola
  Latvijas Valsts universitāte
  Helsinku universitāte
 • Darbs Latvijas radio Literāro raidījumu redakcija
  Žurnāls "Avots"
  Latvijas Rakstnieku savienība
  Latvijas vēstniecība Igaunijā
 • Apbalvojumi Ojāra Vācieša literārā prēmija (1993)
  Igaunijas literārā balva "Via Estica" (1999, 2002)
  Ziemeļvalstu balva "Ar sirdi ziemeļos" (2000)
  Latvijas Literatūras gada balva (2002, 2012, 2013)
  Igaunijas Baltās Zvaigznes ordenis IV pakāpe (2005)
  Somijas Lauvas Ordeņa bruņinieka ordenis (2013)

Guntars Godiņš dzimis Viesītē. 1977.gadā beidzis Viesītes vidusskolu. Māte Ģertrūde Godiņa - skolotāja, tēvs Alfrēds Godiņš - mākslinieks noformētājs, metālkalējs. Guntara dvīņubrālis ir Jēkabpils Tautas nama vadītājs, komponists un pedagogs Aigars Godiņš.

Mācoties trešajā klasē, abi brāļi iesaistījās skolas pūtēju orķestrī, 1969.gadā iestājās Jēkabpils Bērnu mūzikas skolā pūšamo instrumentu klasē. Mācoties septītajā klasē, brāļi Godiņi televīzijas konkursā “Ko tu proti?” ar Aigara komponēto dziesmu “Neatstāj!” (O.Vācieša vārdi) izcīnīja otro vietu. Vidusskolas gados kopā ar citiem jauniešiem nodibināja rokgrupu “Jagda”, kopējot dažādas tā laika populārās grupas.  Mūziku rakstīja Aigars, tekstus – Guntars.

Jau agri sapratis, ka vēlas apgūt valodas, G.Godiņš 1978.gadā iestājās Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes latviešu valodas un literatūras nodaļā. Sākotnēji vēlējies iemācīties indonēziešu un malaiziešu valodu, pētījis arī šo tautu literatūru un atradis ko līdzīgu latviešu tautasdziesmām – pantulas (tām ir līdzīga struktūra un uzbūve). Tomēr nācās atzīt, ka padomju laikā šīm valodām nebūtu praktiska pielietojuma, tāpēc pievērsās igauņu valodai. Studiju laikā mācījies arī lietuviešu valodu. Apguvis somu valodu, 1996.gadā Helsinku universitātē pabeidzis Somu valodas un kultūras augstākos kursus. Patlaban G.Godiņš ir viens no aktīvākajiem tulkotājiem no igauņu un somu valodas.

No 1984. līdz 1987.gadam vadīja Latvijas Radio literāro raidījumu redakciju. No 1987. līdz 1992.gada jūnijam - nodaļas redaktors žurnālā "Avots". No 1992. līdz 1996.gadam bija Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētāja vietnieks.

1993.gadā par krājumu “Ēnu nesēji” saņēmis Ojāra Vācieša literāro prēmiju. Par tulkošanu saņēmis vairākus apbalvojumus, tai skaitā ārzemju.

No 1998. līdz 2010.gadam bijis kultūras atašejs Latvijas vēstniecībā Tallinā. Darbojies ar dažādiem projektiem, kas saistīti ar literatūru, mākslu, kultūrpolitiku. Organizējis vairākas izstādes – 2000.gadā pēc G.Godiņa iniciatīvas notika izstāžu cikls, pirmajā no tām bija aplūkojami Kārļa Padega darbi. Kopā ar dažādām mūzikas aģentūrām organizējis koncertus.

No 2010. līdz 2015.gadam Godiņš bija literārā žurnāla “Latvju Teksti” redaktors, žurnālā vairākkārt publicējis igauņu literatūras tulkojumus un intervijas ar igauņu rakstniekiem. Somu dzejnieces Heli Lāksonenas grāmatas G.Godiņa atdzejojumā saņēmušas Literatūras gada balvu un Jāņa Baltvilka balvu.

No 2015.gada novembra Latvijas Radio 1 vadīja raidījumu "Dialogi. Sarunas par filozofiju, valodu, literatūru, mūziku, mākslu".

2015.gadā G.Godiņam piešķirts Viesītes Goda pilsoņa nosaukums – par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts un savas dzimtās pilsētas Viesītes identitātes stiprināšanā, kultūras vērtību popularizēšanu un Viesītes vārda nešanu pasaulē.


Informācijas avoti:

Latvijas Enciklopēdija, 2.sēj. Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2003, 608.lpp. ISBN 998494820x, ISBN 9984948226

garamantas.lv, Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva tīmekļa vietne [tiešsaiste]. [skatīts 2021.g. 8.apr.]. Pieejams: http://garamantas.lv/lv/person/871735/Guntars-Godins

Guntars Godiņš un Heli Lāksonena. satori.lv, biedrības “Ascendum” tiešsaistes žurnāls “Satori” [tiešsaiste]. Rīga, 2016 [skatīts 2021.g. 7.apr.]. Pieejams: http://www.satori.lv/article/guntars-godins-un-heli-laksonena

Guntaram Godiņam piešķirts Viesītes Goda pilsoņa nosaukums. la.lv, ziņu portāls Latvijai [tiešsaiste]. Rīga, 2015 [skatīts 2021.g. 7.apr.]. Pieejams: http://www.la.lv/guntaram-godinam-pieskirts-viesites-goda-pilsona-nosaukums/

Latvijas Radio tīmekļa vietne [tiešsaiste]. Rīga [skatīts 2021.g. 7.apr.]. Pieejams: http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/dialogi/

makslinieki.lv, Latvijas Radošo savienību padomes tīmekļa vietne [tiešsaiste]. [skatīts 2021.g. 8.apr.]. Pieejams: http://www.makslinieki.lv/profile/Guntars-Godi%C5%86%C5%A1/

 

 

Trigger the fancybox