ŽurnālistiSkolotājiRepresētieRakstniekiPublicisti 18. janvāris 1928 Pēdējo reizi atjaunots: 5. augusts 2019 12:12 546x

Liepa Anita
(pseidonīmi: Sondore Anita, Grīnberga Luīze, Salasieva, Kaudzīte Anita, E. Liepa )

(1928.gada18.janvāris)
rakstniece, skolotāja, žurnāliste, publiciste, represētā
strādājusi Jēkabpils apriņķī par izpalīdzi zemnieku sētā

Teksta un attēla avoti:
Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - Rīga : Zinātne, 2003. - 367.lpp. = (skatīts 2019.07.26.)
Liepa, A.  Mūža nogalē - skolotājs : Pāvila Gruznas atcerei // Karogs. – Nr.4 (1989, apr.), 171.lpp. (skatīts 2019.07.26.)

Ar informāciju par personu Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā iepazīties var šeit

Trigger the fancybox