RevolucionāriPreses darbiniekiLiteratūrzinātniekiLiteratūrkritiķiDzejnieki 14. jūlijs 1901 Pēdējo reizi atjaunots: 5. augusts 2019 11:57 377x

Ķipers Jūlijs (pseidonīms: D. Vīgups)

(1901.gada 14.jūlijs – 1993.gada 17.maijs)
dzejnieks, litertūrzinātnieks, literatūrkritiķis, revolucionārs, preses darbinieks,
dzimis Sēlpils pagasta Ķipos, mācījies Sēlpils pagastskolā, Sēlpilī nodibināja Raiņa klubu

Teksta un attēla avots:
Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - Rīga : Zinātne, 2003. - 337.lpp. = http://literatura.lv/lv/person/Julijs-Kipers/871859 (skatīts 2019.07.18.)

Ar informāciju par personu Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā iepazīties var šeit

Trigger the fancybox