Trimdas darbiniekiTēlniekiArhitekti 29. jūnijs 1911 Pēdējo reizi atjaunots: 5. augusts 2019 11:50 374x

Janišs Eižens
(1911.gada 29.jūnijs -2004.gada 23.marts)
arhitekts, tēlnieks, skulptors, fotogrāfs, gleznotājs, trimdas darbinieks
1932.gada vasarā kā stiegrotājs strādājis pie Krustpils cukurfabrikas celtniecības

Teksta avoti:
Janišs, E.  Dzīve. Māksla. Arhitektūra. - Rīga : Puse, 2000. – 35.-36. lpp.
Norītis, R. Latvieši Kanādā: Toronto // Laiks, Nr.16 (2004. 24.-30.apr.). – 19.lpp. (skatīts 2019.07.25.)
Attēla avots:
Janišs, E. Dzīve. Māksla. Arhitektūra. - Rīga: Puse, 2000. - 1.vāks

Ar informāciju par personu Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā iepazīties var šeit


 

Trigger the fancybox