TautsaimniekiRakstniekiMilitāri darbiniekiLatviešu strēlnieki 18. maijs 1889 Pēdējo reizi atjaunots: 2. augusts 2019 11:45 487x

Dardzāns Pēteris

(1889.gada 18.maijs – 1985.gada 1.aprīlis)
militārs darbinieks, latviešu strēlnieku virsnieks, tautsaimnieks, rakstnieks
dzimis Dignājas pagasta Spuldzeniekos, Jāņa Akuratera attāls radinieks

Teksta un attēla avots:
Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - Rīga : Zinātne, 2003. - 136.lpp. = http://literatura.lv/lv/person/Peteris-Dardzans/873250 (skatīts 2019.07.18.)

Ar informāciju par personu Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā iepazīties var šeit

Trigger the fancybox