2016.gadā, atzīmējot rakstnieka Jāņa Akuratera 140. dzimšanas dienu un vizualizējot skolotājas un novadpētnieces Ausmas Bērziņas stāstījumu par mūziku Akurateru dzimtā, izveidota izstāde “Mūzika Akurateru dzimtā”, kura apceļojusi  Lones, Biržu, Leimaņu, Mežzemes, Kalna, Ābeļu, Zalves, Slates, Liepu un Krustpils bibliotēkas.

2020.gada grafiks:
Februāris - Zasas bibliotēka
Oktobris - Salas bibliotēka

Izstādes komplektā ietilpst:
Deviņas 49x34 cm lapas ar attēliem
Ceļojošās izstādes “Mūzika Akurateru dzimtā” grāmatu kopa


       

     

 

 

Trigger the fancybox