Ja Latvijas mūzikas kultūras kanonā Jēkabpils pusi pārstāv Jāzeps Vītols, tad Saukas pagastā viena no kultūras mantojuma personībām nenoliedzami ir Jāzepa Vītola audzēknis Latvijas Valsts konservatorijā - Arvīds Žilinskis. 2020.gada 31.martā atzīmēsim komponista 115.dzimšanas dienu.
Sagaidot šo jubileju, tapusi foto izstāde “Melodiju burvis no Saukas “Lejas Arendzāniem”, kurā apkopotas 23 dažādu komponista dzīves un daiļrades posmu fotogrāfijas un kuras publicēšanai laipni piedāvājis komponista dēls Valts Žilinskis.

2020.gada grafiks:
Janvāris- Pilskalnes bibliotēka
Februāris - Asares bibliotēka
Marts - Aknīstes bibliotēka
Aprīlis - Jēkabpils Galvenā bibliotēka
Maijs - Rubeņu bibliotēka

Izstādes komplektā ietilpst:
14 A4 lapas ar attēliem un tekstu


                         

Trigger the fancybox