Grāmata kā kultūras vērtība ir viens no nozīmīgākajiem cilvēces izgudrojumiem un informācijas avotiem.
Latvijas simtgades gadā Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā norisinājās grāmatu skate “Latvijas simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā”. Katru Latvijas valsts vēstures gadu* pārstāvēja viena grāmata, kuru no bibliotēkas krājuma izvēlējās bibliotēkas darbinieces.
Balsošanas rezultātā par grāmatu skates "Latvijas simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā" uzvarētāju kļuva 1932. gadā izdotās Latvju tautas dainas, aiz sevis atstājot “Latvju rakstus” (1935), A.Sakses “Pasakas par ziediem” (1966), Raiņa “Ave, Sol!” (1918) un “Latviešu konversācijas vārdnīcu” (1927).
Meklējot informāciju izstādes tekstuālajam un vizuālajam noformējumam, radās vesels pētījums par katru no skates grāmatām-nominantēm. Tas apkopots mapē “Grāmatu skate “Latvijas simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā”” Katru no grāmatām-nominantēm turpmāk rotās īpaša uzlīme.
Ar grāmatu skates grāmatām klātienē iepazinušies Salas, Leimaņu un Zasas bibliotēku apmeklētāji. 2019.gada 18.septembrī ar to iepazinās Latvijas bibliotēku novadpētniecības konferences dalībnieki.

* Diemžēl, izskatot bibliotēkas krājumu, nācās secināt, ka tajā nav nevienas 1922. gadā izdotas grāmatas. Tāpēc - lūgums no Jēkabpils Galvenās bibliotēkas - ziedot bibliotēkai kādu 1922. gadā izdotu grāmatu! 

Izstādes komplektā ietilpst:
Grāmatu skates “Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā” grāmatu kopa
Novadpētniecības mape "Grāmatu skate “Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā”"

Grāmatu skates “Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā” nominētās grāmatas Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā  ir šeit

Trigger the fancybox