Attēlā: Kolhoza “Vilnis” brigadieris J.Smeķis un A.Ņikitins pie “Ziemeļu” klēts, 1949.gads

Sēlpils 1. bibliotēkā izveidota foto izstāde “Darbs dara darītāju”.
Izstādi veido 41 fotogrāfija, kas sniedz ieskatu cilvēku darba gaitās, ieradumos un tehnikas pielietojumā, tās attīstībā no 20. gs. vidus līdz 20. gs. beigām. 
Fotogrāfijas aptver notikumus un darba gaitas Jēkabpils novada Sēlpils pagastā.
Izstāde veidota, izmantojot Sēlpils 1. bibliotēkas novadpētniecības krājumu, kuru veido arī bijušā Raiņa kluba muzeja krājums. 
Darbs vienmēr bijis neatņemama cilvēka ikdienas sastāvdaļa. Tomēr, salīdzinot ar 20. gs. vidu līdz 20. gs. beigām, ir mainījušies ieradumi, saimniekošana un galu galā pati tehnika.
Laikā, kad lielāko darba apjomu veica pats cilvēks, nevis tehnika, kad tehnika vēl tikai attīstījās, lai atbilstu cilvēka vajadzībām, darba tikums bija cilvēka lielākā vērtība.

Par izstādes izvietošanu sazināties pa tālruni 65220922


Attēlā: J.Zolbergs pie tvaika dzinēja, 1950-tie gadi.
 


Attēlā: Siena novākšana kolhozā “Sēlija”, 1950-tie gadi.

Trigger the fancybox