Mūsu adrese: 

Rīgas iela 212,
Jēkabpils, LV-5202
Iegūt kartes norādes

Kontaktinformācija:

Tālrunis : 29642338;
652 32475;


Administrācija
Saziņai: galvena.biblioteka@edu.jekabpils.lv
Zinaīda Rabša Direktore

26441992
652 32475

Renāte Lenša Direktores vietniece

29554991
65237392

Egita Lazdiņa Lietvede 28682025
Rudīte Kļaviņa Metodiķe 26139908
Lasītāju apkalpošanas nodaļa
Saziņai: info.jngb@edu.jekabpils.lv
Anta Klints Nodaļas vadītāja

29642338

Lilija Kirilova Bibliotēku informācijas speciāliste 29642338
Anita Katiņa Vecākā bibliotekāre (abonementā,
Eiropas Savienības informācijas punktā)
29642338
Resursu apstrādes nodaļa
Daiga Rubene Nodaļas vadītāja 29642327
Mārīte Caune Bibliogrāfe 29642327
Guna Taškova Sistēmbibliotekāre 29642327
Bērnu un jauniešu nodaļa
Saziņai: berni.jngb@edu.jekabpils.lv 
Ilona Švābe Nodaļas vadītāja

29113614

Maija Tehņenko Vecākā bibliotekāre (lasītavā) 29642339
Ieva Birāne Vecākā bibliotekāre (abonementā) 29642339
Liene Anteviča Vecākā bibliotekāre (abonementā) 29642339
Trigger the fancybox