“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022”

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022”

Kategorija: Jaunumi 2. Augusts 2022 16:02 2736x

Ikvienam interesentam arī 2022.gadā ir iespēja piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā un koordinētajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022”.
Līdz 2023.gada janvārim žūrijas dalībniekiem jāizlasa 6 grāmatas no  katrai vecuma grupai piedāvātās kolekcijas un jāaizpilda elektroniskā grāmatu novērtēšanas anketa, par ko dalībnieks saņem balviņu.
Dalībnieki drīkst mainīt ieteikto vecumgrupu un brīvi izvēlēties grāmatas no kolekcijas kopējā piedāvājuma.
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022” grāmatu kolekcija 
https://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/2863-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2022