2019 2020
Asares pagasta bibliotēka Asares pagasta bibliotēka
Ābeļu bibliotēka Ābeļu bibliotēka
Dignājas bibliotēka Dignājas bibliotēka
Jēkabpils Galvenā bibliotēka Dunavas bibliotēka
Jēkabpils pilsētas bibliotēka Jēkabpils Galvenā bibliotēka
Krustpils pagasta bibliotēka Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Kūku bibliotēka Krustpils pagasta bibliotēka
Leimaņu bibliotēka Kūku bibliotēka
Salas bibliotēka Leimaņu bibliotēka
Sēlpils 1. bibliotēka Salas bibliotēka
Variešu bibliotēka Sēlpils 1. bibliotēka
  Sproģu bibliotēka
  Variešu bibliotēka

 

Trigger the fancybox