2020 2021 2022
Aknīstes bibliotēka Aknīstes bibliotēka Aknīstes bibliotēka
Ābeļu bibliotēka Ābeļu bibliotēka JNGB Bērnu un jauniešu nod.
Biržu bibliotēka JGB Bērnu literatūras nodaļa JPB Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa
JGB Bērnu literatūras nodaļa JPB Bērnu literatūras nodaļa Leimaņu bibliotēka
JPB Bērnu literatūras nodaļa Neretas bērnu bibliotēka  
Kūku bibliotēka Variešu bibliotēka  
Neretas bērnu bibliotēka Antūžu psk. bibliotēka  
Variešu bibliotēka Atašienes vsk. bibliotēka  
Antūžu psk. bibliotēka Jēkabpils 2.vsk. bibliotēka  
Atašienes vsk. bibliotēka Jēkabpils 2.vsk. b-ka Rīgas ielā  
Jēkabpils 2.vsk. bibliotēka Jēkabpils 3.vsk. bibliotēka  
Jēkabpils 3.vsk. bibliotēka Salas vsk. bibliotēka  
Jēkabpils psk. bibliotēka Sūnu psk. bibliotēka  
Salas vsk. bibliotēka    
Sūnu psk. bibliotēka    
Vīpes psk. bibliotēka    

 

Trigger the fancybox