2019 2020
Jēkabpils Galvenā bibliotēka Jēkabpils Galvenā bibliotēka
JPB Bērnu literatūras nodaļa JPB Bērnu literatūras nodaļa
Krustpils pagasta bibliotēka Krustpils pagasta bibliotēka
Kūku bibliotēka Leimaņu bibliotēka
Leimaņu bibliotēka Pilskalnes pagasta bibliotēka
Neretas novada centrālā b-ka Zasas bibliotēka
Pilskalnes pagasta bibliotēka  
Salas bibliotēka  

 

Trigger the fancybox