2019 2020
Aknīstes bibliotēka Aknīstes bibliotēka
Atašienes bibliotēka Atašienes bibliotēka
Ābeļu bibliotēka Ābeļu bibliotēka
Dunavas bibliotēka Dignājas bibliotēka
Jēkabpils Galvenā bibliotēka Dunavas bibliotēka
Jēkabpils pilsētas bibliotēka Jēkabpils Galvenā bibliotēka
JPB Bērnu literatūras nodaļa Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Kalna bibliotēka JPB Bērnu literatūras nodaļa
Krustpils pagasta bibliotēka Krustpils pagasta bibliotēka
Kūku bibliotēka Kūku bibliotēka
Mazzalves pagasta bibliotēka Mežāres bibliotēka
Mežāres bibliotēka Neretas novada centrālā b-ka
Neretas novada centrālā b-ka Pilskalnes pagasta bibliotēka
Pilskalnes pagasta bibliotēka Rubeņu bibliotēka
Rubeņu bibliotēka Salas bibliotēka
Rubeņu bibliotēka Slatē Saukas bibliotēka
Salas bibliotēka Sēlpils 1. bibliotēka
Saukas bibliotēka Variešu bibliotēka
Sēlpils 1. bibliotēka Viesītes bibliotēka
Variešu bibliotēka Zasas bibliotēka
Viesītes bibliotēka Zīlānu bibliotēka
Zasas bibliotēka Krustpils psk. bibliotēka
Zīlānu bibliotēka Neretas vsk. bibliotēka
Aknīstes vsk. bibliotēka  

 

Trigger the fancybox