2019 2020 2021
Aknīstes bibliotēka Aknīstes bibliotēka Aknīstes bibliotēka
Atašienes bibliotēka Atašienes bibliotēka Atašienes bibliotēka
Ābeļu bibliotēka Ābeļu bibliotēka Ābeļu bibliotēka
Dunavas bibliotēka Dignājas bibliotēka Dunavas bibliotēka
Jēkabpils Galvenā bibliotēka Dunavas bibliotēka Elkšņu bibliotēka
Jēkabpils pilsētas bibliotēka Jēkabpils Galvenā bibliotēka Jēkabpils Galvenā bibliotēka
JPB Bērnu literatūras nodaļa Jēkabpils pilsētas bibliotēka Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Kalna bibliotēka JPB Bērnu literatūras nodaļa JPB Bērnu literatūras nodaļa
Krustpils pagasta bibliotēka Krustpils pagasta bibliotēka Krustpils pagasta bibliotēka
Kūku bibliotēka Kūku bibliotēka Kūku bibliotēka
Mazzalves bibliotēka Mežāres bibliotēka Mežāres bibliotēka
Mežāres bibliotēka Neretas bibliotēka Neretas bibliotēka
Neretas bibliotēka Pilskalnes bibliotēka Pilskalnes bibliotēka
Pilskalnes bibliotēka Rubeņu bibliotēka Rubeņu bibliotēka
Rubeņu bibliotēka Salas bibliotēka Salas bibliotēka
Rubeņu bibliotēka Slatē Saukas bibliotēka Saukas bibliotēka
Salas bibliotēka Sēlpils 1. bibliotēka Sēlpils 1. bibliotēka
Saukas bibliotēka Variešu bibliotēka Variešu bibliotēka
Sēlpils 1. bibliotēka Viesītes bibliotēka Viesītes bibliotēka
Variešu bibliotēka Zasas bibliotēka Zīlānu bibliotēka
Viesītes bibliotēka Zīlānu bibliotēka Neretas vsk. bibliotēka
Zasas bibliotēka Krustpils psk. bibliotēka  
Zīlānu bibliotēka Neretas vsk. bibliotēka  
Aknīstes vsk. bibliotēka    

 

Trigger the fancybox