2021 2022
Aknīstes bibliotēka Aknīstes bibliotēka
Atašienes bibliotēka Asares bibliotēka
Biržu bibliotēka Atašienes bibliotēka
Dignājas bibliotēka Dunavas bibliotēka
Dunavas bibliotēka Jēkabpils novada Galvenā b-ka
Gārsenes bibliotēka Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Galvenā bibliotēka Kalna bibliotēka
Jēkabpils pilsētas bibliotēka Krustpils bibliotēka
Kalna bibliotēka Dubultos Kūku bibliotēka
Krustpils pagasta bibliotēka Leimaņu bibliotēka
Kūku bibliotēka Mežāres bibliotēka
Leimaņu bibliotēka Salas bibliotēka
Mazzalves bibliotēka Sēlpils 1.bibliotēka
Mežāres bibliotēka Sēlpils 2.bibliotēka
Neretas bibliotēka Variešu bibliotēka
Pilskalnes bibliotēka Zasas bibliotēka
Rubeņu bibliotēka Zīlānu bibliotēka
Salas bibliotēka  
Sēlpils 1.bibliotēka  
Sēlpils 2.bibliotēka  
Sproģu bibliotēka  
Variešu bibliotēka  
Variešu bibliotēka Antūžos  
Variešu bibliotēka Medņos  
Zalves bibliotēka  
Zasas bibliotēka  
Zīlānu bibliotēka  
Sūnu psk. bibliotēka  

 

Trigger the fancybox