2020 2021 2022
Aknīstes bibliotēka Aknīstes bibliotēka Aknīstes bibliotēka
Atašienes bibliotēka Atašienes bibliotēka Atašienes bibliotēka
Dunavas bibliotēka Dunavas bibliotēka Dunavas bibliotēka
Jēkabpils Galvenā bibliotēka Jēkabpils Galvenā bibliotēka Jēkabpils novada Galvenā b-ka
Jēkabpils pilsētas bibliotēka Jēkabpils pilsētas bibliotēka Jēkabpils pilsētas bibliotēka
JPB Bērnu literatūras nodaļa JPB Bērnu literatūras nodaļa JPB Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa
Krustpils bibliotēka Krustpils bibliotēka Krustpils bibliotēka
Kūku bibliotēka Kūku bibliotēka Kūku bibliotēka
Mazzalves bibliotēka Mazzalves bibliotēka Mežāres bibliotēka
Mežāres bibliotēka Mežāres bibliotēka Sēlpils 1. bibliotēka
Salas bibliotēka Sēlpils 1. bibliotēka Variešu bibliotēka
Sēlpils 1. bibliotēka Sēlpils 2. bibliotēka Viesītes bibliotēka
Sēlpils 2. bibliotēka Variešu bibliotēka  
Variešu bibliotēka Viesītes bibliotēka  
Viesītes bibliotēka Atašienes vsk. bibliotēka  
Antūžu psk. bibliotēka Jēkabpils Agrobiznesa kol. b-ka  
Atašienes vsk. bibliotēka Jēkabpils VĢ bibliotēka  
Jēkabpils 2.vsk. bibliotēka Neretas vsk. bibliotēka  
Jēkabpils Agrobiznesa kol. b-ka Salas vsk. bibliotēka  
Jēkabpils VĢ bibliotēka    
Krustpils psk. bibliotēka    
Neretas vsk. bibliotēka    
Salas vsk. bibliotēka    
Trigger the fancybox