2020 2021 2022
Jēkabpils Galvenā bibliotēka Jēkabpils Galvenā bibliotēka Jēkabpils novada Galvenā b-ka
Jēkabpils pilsētas bibliotēka Jēkabpils pilsētas bibliotēka Jēkabpils pilsētas bibliotēka
JPB Bērnu literatūras nodaļa JPB Bērnu literatūras nodaļa Sēlpils 1. bibliotēka
Sēlpils 1. bibliotēka Sēlpils 1. bibliotēka Zasas bibliotēka
Jēkabpils Agrobiznesa kol. b-ka Jēkabpils Agrobiznesa kol. b-ka  

 

Trigger the fancybox