2019 2020
Asares pagasta bibliotēka Asares pagasta bibliotēka
Ābeļu bibliotēka Ābeļu bibliotēka
Dignājas bibliotēka Dignājas bibliotēka
Dunavas bibliotēka Dunavas bibliotēka
Jēkabpils Galvenā bibliotēka Elkšņu pagasta bibliotēka
Jēkabpils pilsētas bibliotēka Jēkabpils Galvenā bibliotēka
Kūku bibliotēka Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Mazzalves pagasta bibliotēka Kūku bibliotēka
Neretas novada centrālā b-ka Mazzalves pagasta bibliotēka
Rubeņu bibliotēka Neretas novada centrālā b-ka
Sēlpils 1. bibliotēka Rubeņu bibliotēka
Sproģu bibliotēka Sēlpils 1. bibliotēka
Variešu bibliotēka Variešu bibliotēka
Viesītes bibliotēka Viesītes bibliotēka
Vīpes pagasta bibliotēka Vīpes pagasta bibliotēka
Zasas bibliotēka Zasas bibliotēka
Zīlānu bibliotēka Zīlānu bibliotēka

 

Trigger the fancybox