2020 2021 2022
Aknīstes bibliotēka Aknīstes bibliotēka Aknīstes bibliotēka
Asares bibliotēka Asares bibliotēka Asares bibliotēka
Atašienes bibliotēka Atašienes bibliotēka Atašienes bibliotēka
Ābeļu bibliotēka Ābeļu bibliotēka Ābeļu bibliotēka
Biržu bibliotēka Biržu bibliotēka Biržu bibliotēka
Dignājas bibliotēka Dignājas bibliotēka Dignājas bibliotēka
Dunavas bibliotēka Dunavas bibliotēka Dunavas bibliotēka
Elkšņu bibliotēka Elkšņu bibliotēka Elkšņu bibliotēka
Gārsenes bibliotēka Gārsenes bibliotēka Gārsenes bibliotēka
Jēkabpils Galvenā bibliotēka Jēkabpils Galvenā bibliotēka Jēkabpils novada Galvenā b-ka
Jēkabpils pilsētas bibliotēka Jēkabpils pilsētas bibliotēka Jēkabpils pilsētas bibliotēka
JPB Bērnu literatūras nodaļa JPB Bērnu literatūras nodaļa JPB Bērnu un jauniešu apkalpošanas nod.
Kalna bibliotēka Kalna bibliotēka JPB Novadpētniecības lasītava
Krustpils pagasta bibliotēka Kalna bibliotēka Dubultos Kalna bibliotēka
Kūku bibliotēka Krustpils pagasta bibliotēka Krustpils bibliotēka
Leimaņu bibliotēka Kūku bibliotēka Kūku bibliotēka
Lones bibliotēka Leimaņu bibliotēka Leimaņu bibliotēka
Mežāres bibliotēka Lones bibliotēka Lones bibliotēka
Rites bibliotēka Mežāres bibliotēka Mežāres bibliotēka
Rubeņu bibliotēka Rites bibliotēka Rites bibliotēka
Salas bibliotēka Rubeņu bibliotēka Rubeņu bibliotēka
Saukas bibliotēka Salas bibliotēka Salas bibliotēka
Sēlpils 1. bibliotēka Saukas bibliotēka Saukas bibliotēka
Sēlpils 2. bibliotēka Sēlpils 1. bibliotēka Sēlpils 1. bibliotēka
Variešu bibliotēka Sēlpils 2. bibliotēka Sēlpils 2. bibliotēka
Viesītes bibliotēka Variešu bibliotēka Variešu bibliotēka
Vīpes bibliotēka Viesītes bibliotēka Viesītes bibliotēka
Zasas bibliotēka Vīpes bibliotēka Vīpes bibliotēka
Zīlānu bibliotēka Zasas bibliotēka Zasas bibliotēka
Antūžu psk. bibliotēka Zīlānu bibliotēka Zīlānu bibliotēka
Atašienes vsk. bibliotēka Antūžu psk. bibliotēka  
Biržu psk. bibliotēka Atašienes vsk. bibliiotēka  
Dignājas psk. bibliotēka Biržu psk. bibliotēka  
Jēkabpils 2.vsk. bibliotēka Jēkabpils 2.vsk. bibliotēka  
Jēkabpils 3.vsk. bibliotēka Jēkabpils 2.vsk. b-ka Rīgas ielā  
Jēkabpils Agrobiznesa kol. b-ka Jēkabpils 3.vsk. bibliotēka  
Jēkabpils psk. bibliotēka Jēkabpils Agrobiznesa kol. b-ka  
Jēkabpils VĢ bibliotēka Jēkabpils VĢ bibliotēka  
Krustpils psk. bibliotēka Salas vsk. bibliotēka  
Salas vsk. bibliotēka Sūnu psk. bibliotēka  
Sūnu psk. bibliotēka Vīpes psk. bibliotēka  
Vīpes psk. bibliotēka Zasas vsk. bibliotēka  

 

Trigger the fancybox