2019 2020
Aknīstes bibliotēka Aknīstes bibliotēka
Elkšņu pagasta bibliotēka Dignājas bibliotēka
JGB Bērnu literatūras nodaļa Gārsenes pagasta bibliotēka
JPB Bērnu literatūras nodaļa JGB Bērnu literatūras nodaļa
Krustpils pagasta bibliotēka JPB Bērnu literatūras nodaļa
Kūku bibliotēka Krustpils pagasta bibliotēka
Neretas bērnu bibliotēka Kūku bibliotēka
Rites pagasta bibliotēka Neretas bērnu bibliotēka
Salas bibliotēka Rites pagasta bibliotēka
  Jēkabpils psk. bibliotēka

 

Trigger the fancybox